निक्षेप योजनाहरु

बिध्यमान प्रतिष्पर्धात्मक वित्तिय वातावरणमा निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षक व्याजदर प्रदान गर्ने गरी निम्न बमोजिम निक्षेप योजनाहरु लागु गरिएको छ ।

 • साधारण बचत (General Saving)
 • शुभप्रवा आकर्षक बचत (Shubhaprava Attractive Saving)
 • शुभप्रवा विशेष बचत (Shubhaprava Special Saving)
 • शुभप्रवा व्यवसाय बचत (Shubhaprava Business Saving)
 • शुभप्रवा सुपर बचत (Shubhaprava Super Saving)
 • विध्यार्थी बचत (Student Saving)
 • अवधी बचत (Periodic Saving)
 • बाल बचत (Child Saving)
 • शुभप्रवा लखपति बचत (Shubhaprava Lakhapati Saving)
 • जेष्ठ नागरिक बचत योजना (Jestha Nagarik Saving Scheme)
 • मुद्धती बचत (Fixed Saving)
 • गृहिणी बचत (Grihini Saving)
 • मोबाइल बचत (Mobile Saving)