ब्याजदर

बाल बचत (Child Saving)
 अवधि  ब्याजदर
३ वर्षे  १२.२५%

 

बचतको ब्याजदर
बचतको प्रकार  ब्याज%  न्यूनतम मौजदात  ब्याज गणना
 साधारण बचत ९%  २००/-  मासिक मौज्दातमा
 आकर्षक बचत  ८%  १,०००/-  दैनिक मौज्दातमा
 विशेष बचत  ८.५०%  ५,०००/-  दैनिक मौज्दातमा
 व्यवसाय बचत  ९%  १०,०००/-  दैनिक मौज्दातमा
 सुपर बचत  १०%  २५०००/-  दैनिक मौज्दातमा
 गृहिणी बचत  ८.५०%  १,०००/-  दैनिक मौज्दातमा
बिध्यार्थी बचत  ९%  १,००/-  मासिक मौज्दातमा

 

अवधि बचत (Periodic Saving)
 अवधि  ब्याजदर  दैनिक मैज्दातमा
 ६ महिने  ११%  एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी
 १ वर्ष  ११.५०%  एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी
 २ वर्ष  १२%  एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी
 ३ वर्ष १२.५०%  एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी

 

 क्रमिक लखपति बचत (Kramik Lakhapati Saving)
 मासिक बचत  ६० किस्ता पश्चात एकमुष्ठ भुक्तानी
 मासिक रु. १२५०/-  रु. १,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. २५००/-  रु. २,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. ३७५०/-  रु. ३,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. ५०००/-  रु. ४,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. ६२५०/-  रु. ५,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. ७५००/-  रु. ६,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. ८७५०/-  रु. ७,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. १००००/-  रु. ८,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. ११२५०/-  रु. ९,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. १२०००/-  रु. १०,००,०००/- प्राप्त गर्न

 

 मुद्दति निक्षेप (Fixed Deposit)
 बचत अवधि  ३/३ महिना  ६/६ महिना  १ वर्षे  एकमुष्ठ
 ६ महिना  ११.५०% १२%  –   १२%
 १ वर्ष  १२.००% १२.२५ %  १२.७५% १२.७५%
 २ वर्ष  १२.२५% १२.५० %  १२.७५%  १३.००%
 ३ वर्ष  १२.५०%  १२.७५% १३.००%  १३.५०%

 

 जेष्ठ नागरिक बचत योजना (Jestha Nagarik Saving)
 अवधि मासिक  त्रैमासिक  वार्षिक  एकमुष्ठ
 २ वर्ष  १४.२५%  १४.५०%  १४.७५%  १५.००%
 ३ वर्ष  १५.२५% १५.५०% १५.७५%  १६.००%

 

कर्जा तथा सापट योजना (Loan and Advance)
 कर्जा किसिम  वार्षिक ब्याजदर (घट्दोदर)
 सामुहिक जमानी कर्जा  २०.००%
 सहुलियत कर्जा १५.००%  १९.००%
 मुद्दति रसिद धितो कर्जा  +३.००
 हायर पर्चेज कर्जा  १९.००%
 शेयर धितो कर्जा  १९.००%

 

घर तथा जग्गा धितो अन्तर्गत
 भवन निर्माण तथा मर्मत कर्जा १८.००%
वैदेशिक रोजगार कर्जा १८.००%
 व्यवसायिक कर्जा  १७.००%
 घरेलु कर्जा  १८.००%
 रियल स्टेट कर्जा  १८.००%
 शैक्षिक कर्जा  १८.००%
 व्यापारिक छोटो अवधि कर्जा  १८.००%
 अन्य कर्जा  १८.००%